Tên tôi là Dũng Trần, tôi 28 tuổi và sống tại Đà Nẵng. Tuần trước tôi mua một Porsche mới, sáu tháng trước tôi còn là thợ rửa…

Всем привет! Для тех кто в теме — подъехала новая схема (из проверенного Телеграм чата) Многие не верят в эту тему😍 Потому что не знают, что есть схемы…